Tanulj németül, kényelmesen otthonról, idő-és költségtakarékosan!

    Mire jó az ONLINE TANULÁS?

Időbeli kötöttségek nélkül a magad tempójában tanulhatsz szabad időbeosztásban és saját otthonodban.

 

  • Pénzt és időt takaríthatsz meg, hisz nem kell elutaznod.
  • Lehetsz a Föld bármely pontján, bárhonnét elsajátíthatod az anyagokat.
  • Ily módon is fejleszthető a hallás, írás, olvasás, beszédkészség
  • Skypos konzultáción keresztül felteheted kérdéseidet és igényelhetsz hangos nyelvi órát is, ahol gyakorolhatod a szövegértést, kiejtést, kommunikációt.

 

Ha gyors tempóban haladsz, hamarabb jutsz el a következő szintig vagy a nyelvvizsgáig, nem kell mások vagy a csoportos kurzus tempóját kivárnod.

OLCSÓBB

Nem kell utazásra
költened és az óradíj is
kedvezõbb.

 

RUGALMAS ÓRAREND


Különbözõ napokon más
más idõpontban is
tarthatunk nyelvórát ha ezt a
módszert választod!

HA KÖZBEJÖNNE VALAMI, ELŐZŐ NAP 20 ÓRÁIG INGYENESEN LEMONDHATOD A ÓRÁT, EGYÉBKÉNT AZ ÓRA FELHASZNÁLTNAK MINŐSÜL.

IMPRESSZUM

A weboldalt üzemelteti: Déginé Pintér Mónika e.v

Adószáma: 66782382-1-34

Székhelye: 7400 Kaposvár, Adria u.2

Nyilvántartási száma: 38995485

A tárhelyet a webnode.hu szolgáltatja.

Webnode AG. Gartenstrasse 3.  6304 Zug  Svájc

Elállási jog tájékoztató

A 45/2014 Kormányrendelet 29. pont 1. bekezdésének m) pontja alapján a Vásárló kifejezett kérésére (megrendelő űrlapon, emailen keresztül érkezett vagy kuponbeváltás esetén) teljesített online tanfolyami anyagok és emailben megküldött anyagok esetében a Vevő elállási jogát elveszíti.

Vásárlástól való elállás csak abban az esetben lehetséges, ha még az anyag nem került kiküldésre vagy szoftverek esetén bontatlan a csomagolása.

 

Skypos  órák előre fiezetendőek megállapodás szerinti időszakra vagy keretként , azok az óra időpontja előtt 2 órával kötbérmentesen lemondhatók, ellenkező esetben fizetettnek minősülnek és nem visszatérítendők.

 

Kérjük ezen tudnivalók tudomásul vételét a vásárlás előtt!

 

Észrevételével fordulhat a lakhelyéhez illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz vagy Békéltető Testülethez.

Általános szerződési és felhasználási feltételek

 

 

 

Hatályos: 2021.10.14.-től

 

A www.perfektgerman-online-nyelviskola.webnode.hu oldalra való regisztrációval és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az oldal használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!

 

Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja!

 

Üzemeltetői adatai

 

Cégnév: Perfekgerman Online Nyelviskola

Üzemeltető: Déginé Pintér Mónika  e.v

Székhely: 7400 Kaposvár Adria u.2

Számlaszám: 11773432-40692085

Számlavezető bank: OTP BANK ZRT.

Adószám: 6252047-1-34

 

Cégünket a Kaposvári Törvényszék Cégbíróság jegyzi.

Szerződés nyelve: magyar

Elérhetőség: perfektgerman.nyelviskola@gmail.com

 

 

Alapvető rendelkezések

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó

rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön

kikötés nélkül is irányadók.

 

SZERZŐI JOGOK

 

Az oldal minden eleme a Perfektgerman Online Nyelviskola tulajdonát és szellemi termékét képezi. Az oldalon található írásbeli, videó, képi- és hanganyagok, valamint design elemek semmilyen formában nem reprodukálhatók (újbóli előállítás, másolás, tovább értékesítés, terjesztés, átdolgozás, továbbadás) a jogokkal rendelkező előzetes írásbeli engedélye nélkül. Egy felhasználói profilt csakis egy felhasználó használhat.

Tilos a regisztrált vagy az online szoftver (modulok) hozzáférésével rendelkező felhasználónak saját belépési adatait másik

személlyel megosztani. Belépés után a felületet (beleértve az oldalon található összes tartalmat)

egyedül csakis ő jogosult használni.

Minden jog fenntartva.

AZ ESETLEGES JOGSÉRTŐK ELLEN MINDEN ESETBEN JOGI ÚTON LÉPÜNK FEL!

 

Hatály, az ÁSZF módosítása

 

A Szolgáltató tájékoztatja az oldalt látogató/használó személyt, aki kifejezetten tudomásul veszi,

hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a

Szolgáltató az oldalt használó személyt a változásokról a www.perfektgerman-online-nyelviskola.webnode.hu oldalon történő közzététele útján értesíti. Amennyiben ellenvetése van az ÁSZF módosításával kapcsolatban, írásban tudja jelezni felénk a perfekgerman.nyelviskola@gmail.com e-mail címen. Amennyiben a felhasználónak nincsen ellenvetése és tovább használja az oldalt, úgy az az ÁSZF automatikus tudomásul vételének és elfogadásnak minősül.

 

Adatkezelés

 

Az oldal használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére csak az adattovábbítási nyilatkozatban megnevezett félnek adjuk át a vásárlás lebonyolítása céljából valamint, abban az esetben, amelyekben az adatok továbbítása a Cég jogszabályi kötelezettsége.

 

A www.perfektgerman-online-nyelviskola.webnode.hu oldal a cég által működtetett internetes oldal. A Cég az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a ezen internetes oldal látogatása során feltöltésre kerül.

 

Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható

természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az érintettre

vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak.

Személyes adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret.

A www.perfektgerman-online-nyelviskola.webnode.hu internetes oldalra feltöltött személyes adat kezelése és gyűjtése a hatályos jogszabályok szerint történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak irányadóak:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.

évi CXIX. törvény;

Az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január

28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

Az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat.

A Cég kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a

fenti internetes oldal látogatottsága számszerűsíthető legyen, ügyfeleivel fennálló jogait

gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében kommunikálhasson velük, továbbá

felhasználói vonatkozásában közvetlen üzletszerzést végezzen.

 

Felhasználók vásárlási adatai

 

Fenti internetes oldalon történő vásárlás előfeltétele az alábbi személyes adatok megadása:

Vezetéknév

Keresztnév

E-mail cím

Számlázási cím (Város, Utca, Házszám)

Ország

Telefonszám

A hirdető felhasználók néhány adata, így az IP címe, egyéb forgalmi adatai szintén rögzítésre

kerülnek. A felhasználók által megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek, amelyek a felhasználók hozzájárulásával kerülnek rögzítésre. Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.

Az oldal böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre(például log fájlok formájában,

melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely

személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a

felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

Az oldal megfelelő használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges,

enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek lehetnek.

A megrendelt szolgáltatásokról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt

módon és ideig tárolásra kerül.

 

Regisztrációkor a "Név" , “Jelszó” valamint az "E-mail cím" mezők kitöltése kötelező.

A regisztrációnál kért adatok megadásával és az internetes oldalon történő vásárlásával a

felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak, az "adatkezelés célja" bekezdésben

meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint az adatok Cég által, a

jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá, hogy a Cég a

felhasználót piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából elektronikus hirdetéssel, így különösen

elektronikus levelezés (e-mail) formájában közvetlenül megkeresse.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése,

kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése, reklámüzenetek célzott küldése, a felhasználókkal fennálló

jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, hirdetések jogszabályok

szerinti esetleges ellenőrzése.

Adatkezelés időtartama: Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de

ettől független módon törölheti magát a hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül, hogy

regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek

alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti. Az adatok tárolása bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható.

A személyes adatot törölni kell, ha

• kezelése jogellenes;

• az érintett kéri;

• az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést

törvény nem zárja ki;

• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje

lejárt;

• azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési

cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Kezelt adatok módosítása, helyesbítése. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a

valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az

adatkezelő helyesbíti.

Előfordulhat, hogy egyes felhasználók, a megadott adataiktól és a hirdetésekkel kapcsolatos aktivitásuktól függően más és más hírlevelet/direkt marketing levelet kapnak.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §

(3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

 

Fogyasztói panaszok

 

A Cég ügyfélszolgálata a Cég szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat, felhasználói

megkereséseket írásban juttathatja el az e-mail címünkre.

Az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. Az a Felhasználó, aki nem kíván

hozzájárulni a panasza rögzítéséhez, a panaszát az oldalon megadott telefonszámon is megteheti; az

ezen a telefonvonalon elhangzó beszélgetéseket a Cég nem rögzíti.

Az adatkezelés célja: A panaszok kezelése, a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás

teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §

(3) bekezdése.

 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott

egyéb időpontig.

A panaszokról a Cég a jogszabályok szerinti kötelező jegyzőkönyvet vesz fel, amely

jegyzőkönyv, továbbá a panaszra adott válasz másolati példányát a Cég 5 évig köteles

megőrizni.

 

Megvásárolható szolgáltatások köre

 

Oldalunk tanulást segítő online szoftvereket forgalmaz. Az online hozzáférés időkorlát nélküli, azaz

nincsen havidíj és a befizetés után a felhasználó örökösen hozzáfér az adott modul online tartalmához. Ez az összes online modulunkra érvényes.

A megjelenített szoftverek kizárólag online vásárolhatóak meg.

Mivel fizikai áru az oldalon nem vásárolható, így házhozszállítási költség nincs.

Áraink bruttó árak, és áfa mentesek.

 

Regisztráció

 

Vásárlás kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges.

A regisztráció nem vesz igénybe 1 percnél több időt.

Ügyeljen az adatok pontos megadására.

 

Rendelés menete

 

1. Az online szoftverek adatlapján kiválasztja a kívánt modult, kitölti a számlázási adatokat,

kiválasztja a fizetés típusát, majd rákattint a „Megrendelem” gombra.

2. Megrendelés beérkezik hozzánk és feldolgozzuk, egyidejűleg megküldjük a fizetési lehetőségeket.

3. A díj beérkezte után küldjük a belépési kódokat és egyéb információkat.

4. Kuponos vásárlás esetén be kell jelentkezni a főoldalon a Bónusz/Kuponbeváltás menüpon alatt, 48 órán belül küldjük a hozzáférési adatokat.

5. Hétvégeken, ünnepnap telefonons ügyfélszolgálat nem működik.

6. Telefonos ügyfélszolgálat hétköznap 9-16 óra közt elérhető.

 

A megrendelés akkor válik élővé ha azt az ügyfélszolgálat e-mailben visszaigazolja.

 

Amennyiben kérdése van a szolgáltatásról, vagy módosítani szeretne a megrendelésén a feltüntetett

elérhetőségek valamelyikén tudja ezt jelezni az ügyfélszolgálatnak.

 

Megrendelés feldolgozása és teljesítés

 

1. A megrendelt szolgáltatás aktiválása a fizetés után 48 órán belül

megtörténik, és belépés után már használhatja is a megvásárolt szolgáltatás.

2. Utalás esetében megrendelések feldolgozása +1 munkanap

3. Rózsaszín csekk esetében akár 4 vagy 5 munkanap is lehet, a postától függően

Az ügyfélszolgálat elérhetőségi idején kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben

az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.